Kariera

„Firma Enzym” przez dziesięciolecia utrzymuje pozycję  przedsiębiorstwa, którego głównym priorytetem jest wysoka jakość produktów, ekologiczność procesów produkcyjnych, wytrwałość w zmiennych warunkach  rynkowych oraz profesjonalizm pracowników. Pozytywny wizerunek firmy na Ukrainie oraz świecie jest wynikiem wspólnej pracy całego zespołu wykwalifikowanych pracowników. To właśnie oni, dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu, zapewnili intensywny rozwój naszego przedsiębiorstwa. W wyniku czego „Firma Enzym” stanęła na czele ukraińskiego rynku produkcji drożdżowej oraz stała się kluczowym graczem na rynku międzynarodowym.

355 Pracowników

Każdego pracownika oceniamy poprzez pryzmat wartości korporacyjnych i chętnie współpracujemy z tymi, którzy je podzielają. Wymagania „Firmy Enzym”  co do profesjonalizmu swoich pracowników są wprost proporcjonalne do zasobów i praw, które im oferujemy. Dla nas bardzo ważnym jest zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków pracy, samorozwoju oraz okazanie pomocy pracownikom w zakresie osiągnięcia korporacyjnych i osobistych celów. Takie podejście sprawia, że atmosfera pracy w zespole staje się jeszcze przyjemniejsza i sprzyja zdobywaniu nowych  celów.

 

Zasady pracy w zespole „Firmy Enzym” bazują się na pięciu korporacyjnych wartościach, które kształtowały się w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa. 

1. Wysokie standardy. Firma wytwarza produkty , które odpowiadają wysokim standardom jakości i bezpieczeństwa. Te standardy zachowujemy również  we wszystkich naszych działaniach : w technologiach produkcyjnych i  wszystkich procesach; analizie doświadczeń z czołowymi firmami poprzez udział w targach, konferencjach gdzie  zapoznajemy się i wymieniamy doświadczeniami  
Również wysokie wymagania stawiamy pracownikom, oto kluczowe z nich: profesjonalizm oraz wewnętrzna motywacja skutecznej pracy i doskonalenia się. 

2. Rozwój zawodowy i doskonalenie. Plan szkoleń zawodowych dla pracowników jest sporządzany zgodnie z potrzebami firmy, są na to przeznaczone odpowiednie środki. Przedsiębiorstwo ceni pracowników, którzy sami pragną zawodowego i osobistego rozwoju oraz są gotowi poświęcić zasoby własne takie jak wysiłek i czas. 

3. Pozytywny wizerunek. Enzym zajmuje czołowe pozycje w produkcji jakościowych i bezpiecznych drożdży na rynku ukraińskim i jest poważnym graczem na rynku międzynarodowym. Firma jest odpowiedzialna i wiarygodna w stosunku do partnerów biznesowych, konsumentów, pracowników i społeczności .Dbamy o nasz pozytywny wizerunek,  i od każdego pracownika oczekujemy takiego zachowania, które nie szkodziło by temu  wizerunkowi.

4. Orientacja na wynik. Określony dla zespołu cel jest celem każdego z jego członków. Członek zespołu ponosi odpowiedzialność za ogólny wynik. W naszej wizji, każdy pracownik jako gracz zespołowy jest gotowy maksymalnie pomóc drugiemu w wykonaniu jego zadań i dzielić się niezbędnymi informacjami. W firmie propagujemy ogólnoludzkie i moralne wartości, mianowicie - szczerość, uczciwość, gotowość do niesienia pomocy w rozwiązywaniu różnych  kwestii czy problemów. 

5. Stabilność. Zapewniamy ją dzięki wysokiemu poziomowi kompetencji czołowych menadżerów oraz profesjonalizmowi pracowników. Przemyślanie podchodzimy do prowadzenia biznesu: rozwijamy te kierunki czy produkty, względem których mamy wystarczający poziom doświadczenia, kompetencji i środków. 

„Firma Enzym” S.A. jest przedsiębiorstwem, które zawsze jest o krok do przodu, a zespół fachowców sprawnie prowadzi nas drogą do sukcesu.

Przedsiębiorstwo ciągle inwestuje w rozwój pracowników. Ważne jest dla nas bycie pracodawcą wybieranym przez pracowników na którym wzorują się inne firmy. Na dzień dzisiejszy nasz zespół liczy ponad 350 wykwalifikowanych pracowników.