Hodowla zwierząt

Indywidulane podejście do każdego Klienta jest integralną częścią sukcesu „Firmy Enzym” S.A. Indywidualne konsultacje wykwalifikowanych specjalistów przedsiębiorstwa, którzy towarzyszą procesowi zakupu naszego produktu, są w stanie zapewnić osiągnięcie celów Klienta. Konsultacje w zakresie racjonalnego wyboru suplementów diety dla zwierząt, sposobu zastosowania i indywidualnie wyliczonego dozowania pomagają podwyższyć produktywność farmy, gospodarstwa rolnego czy zakładu produkcji pasz mieszanych. Wynikiem może być zwiększenie ilości udojów zwierząt z zachowaniem jakości produktu i znacznym wzrostem dochodów gospodarstwa. 

Doradztwo naszych fachowców uwzględnia pogłębioną analizę warunków utrzymywania, mikroklimatu oraz stanu zdrowia zwierząt gospodarskich, uzasadnienie racjonalnego zastosowania aktywnych drożdży paszowych dla różnych gatunków, a także  konsultacie w zakresie maksymalnie skutecznego zaangażowania istniejących zasobów. Fachowcy „Enzymu” zajmują się opracowaniem strategii właściwego stosowania probiotyków u zwierząt, zawczasu oceniając skutki włączenia suplementów do ich diety i w razie konieczności przeorganizowują warunki utrzymywania i karmienia zwierząt.  

Nasi specjaliści wykorzystują naukowe podejście do rozwiązywania problemów związanych ze specyfiką każdego gospodarstwa. Przy wyborze niezbędnych suplementów diety bierze się pod uwagę gatunek zwierząt, ich płeć, wiek, stan zdrowia, a także czynniki środowiska, w którym one przebywają. Oceniany jest mikroklimat pomieszczeń (oświetlenie, temperatura, wilgotność, gazowy skład powietrza, obecność patogennej mikroflory), przeprowadza się analizę czynników mogących negatywnie wpłynąć na samopoczucie i zdrowie zwierząt gospodarskich.

Na przykład zbyt niska lub wysoka temperatura pomieszczenia (optymalna powinna się wahać w ramach 20-24 stopni Celsjusza) może doprowadzić do obniżenia ilości udojów i naruszenia reprodukcyjnej funkcji bydła. Niski poziom oświetlenia często jest przyczyną metabolicznych zaburzeń, co negatywnie wpływa na funkcjonowanie wszystkich układów organizmu, doprowadza do pogorszenia trawienia i wchłaniania składników odżywczych, a także zatrzymuje wzrost i rozwój układu mięśniowo-szkieletowego. 

Wyliczenie optymalnego dawkowania aktywnych drożdży paszowych jest bardzo indywidualne i zależy od gatunku, płci i wieku zwierzęcia. W przypadku brojlerów średnie zużycie aktywnych drożdży paszowych wynosi 50-100 g na 1 tonę paszy, dla prosiąt – 200 g na 1 tonę paszy, dla dorosłych świń – 500-1000 g na 1 tonę, natomiast dla krów mlecznych – 5-15 g na jedno zwierzę na dobę. Indywidualne wyliczenie niezbędnej ilości probiotyków na dobę zapewnia otrzymanie jakościowego produktu mlecznego i mięsnego. Nasi specjaliści okazują każdemu Klientowi niezbędne wsparcie i pomagają w rozwiązywaniu technologicznych problemów karmienia dzięki racjonalnemu wykorzystaniu aktywnych drożdży paszowych.  

Zalecane wykorzystanie w żywieniu krów mlecznych, loch i prosiąt, tuczników, drobiu.
Khrystyna Nazar
specjalista (analityk projektów)