Hodowla zwierząt

Aktywne drożdże paszowe 

Aktywne drożdże paszowe są produktem probiotycznym, który sprzyja polepszeniu trawienia, przyśpiesza rozpad błonnika w przewodzie pokarmowym, a także zapewnia wydalenie toksyn z organizmu.

 

Aktywne drożdże paszowe mieszczą żywą kulturę komórek będących antagonistami patogennej mikroflory. Żywe szczepy komórek w składzie probiotyków są w stanie podnieść poziom przyswajania składników odżywczych, które trafiają wraz z paszą blokując negatywny wpływ szkodliwych mikroorganizmów na stan błon śluzowych przewodu pokarmowego, na procesy trawienia oraz wydalenia końcowych produktów metabolizmu.

1. Mechanizm działania aktywnych drożdży paszowych
W organizmie zwierzęcia mikroflora tworzy na błonie śluzowej jelit błonkę, która przeszkadza przyswajaniu białka, tłuszczów, węglowodanów oraz minerałów, niwelując pozytywny efekt zażywania suplementów diety, witamin oraz leków. Aktywne drożdże paszowe, ze względu na dużą aktywność powierzchniową, są w stanie samodzielnie wiązać i absorbować szkodliwe mikroorganizmy, stwarzać zespoły absorbujące i wyprowadzać je z organizmu zwierzęcia bez wchłaniania się w przewodzie pokarmowym. 
Funkcja detoksykacji substancji probiotycznych zapewnia równowagę mikroflory w jelitach, co polepsza proces trawienia i wzmacnia odporność organizmu. 

2. Przewagi aktywnych drożdży paszowych
Wykorzystanie aktywnych drożdży paszowych ma szereg przewag o charakterze gospodarczym, zootechnicznym czy weterynaryjnym. Unikatowa technologia produkcji oraz mechanizm działania aktywnych drożdży paszowych sprzyjają zmniejszeniu ogólnej wartości paszy w związku z jej bardziej jakościowym przyswajaniem przez organizm zwierzęcia. 
Zootechniczna przewaga aktywnych drożdży paszowych polega na zwiększeniu codziennych udojów wraz z podwyższeniem poziomu zawartości tłuszczu w produktach mlecznych. 
Zapewniają one stabilność wewnętrznego środowiska organizmu i zapobiegają rozwojowi wielu schorzeń i stanów patologicznych.

3. Różnica pomiędzy zwykłymi drożdżami paszowymi a aktywnymi drożdżami paszowymi 
Z reguły surowcem do produkcji prostych drożdży paszowych są odchody produkcyjne (browarnictwo oraz produkcja drożdży), które posiadają  dużą ilość białka i są wykorzystywane jako zwykły zamiennik proteiny. 
Aktywne drożdże paszowe składają się z żywych kultur komórek drożdżowych z zewnętrzną warstwą nieaktywowanych komórek, które zawierają  nieznaczną ilość białka i witamin grupy B, dlatego nie mogą być stosowane w jakości źródła proteiny. Aktywne drożdże paszowe są wykorzystywane jako suplement diety – probiotyki dla zwierząt, które są w stanie zatrzymać patogenny wpływ szkodliwej mikroflory.
 

Drożdże aktywne paszowe są dziś rozpowszechnionym probiotykiem.

Dla kogo przeznaczone są aktywne drożdże paszowe? Aktywne drożdże paszowe mogą być wykorzystywane w gospodarstwach farmerskich, gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach produkujących paszę dla bydła i drobiu lub posiadających zakłady produkujące pasze mieszane. Nie są stosowane jako dodatki paszowe dla zwierząt domowych.

Zalecane wykorzystanie w żywieniu krów mlecznych, loch i prosiąt, tuczników, drobiu.

Drożdże aktywne paszowe

Mikrobiologiczny suplement paszowy, do składu którego wchodzą tylko wysuszone komórki Saccharomyces cerevisiae.
Koncentracja 1,5 *1010 CFU/g.
Oferujemy najlepsze produkty, doświadczenie i pomysły, które pomogą naszym partnerom osiągnąć nowe wyniki biznesowe i najlepszy zysk.
Gwarantujemy najwyższą jakość produktu, niezawodność i terminowość logistyczną oraz wsparcie techniczne.

Mechanizm działania:
  • Pochłaniając zbędny tlen, polepszają ogólny stan mikroflory blizn
  • Stymulują aktywność celulolityczną
  • Zapewniają stabilny poziom pH
  • Polepszają strukturę kosmków nabłonka jelitowego
  • Chronią organizm przed bakteriami oraz ich toksynami
  • Sprzyjają lepszemu przyswajaniu składników odżywczych paszy
Przewagi naszego produktu:
Ekonomiczna
Zwiększenie przyrostu → Zwiększenie dochodów
Zmniejszenie sumarycznych wydatków na zakup preparatów weterynaryjnych i paszy
Zootechniczna
Podniesienie poziomu produktywności, wzrostu i rozwoju
Polepszenie jakości produkcji
Weterynaryjna
Zapewnienie pozytywnego efektu w postaci zdrowego i produktywnego rozwoju zwierząt.

Hodowla zwierząt doradztwo