Środowisko naturalne

WSPÓŁPRACA Z MIASTEM

Inwestowanie w miejskie oczyszczalnie ścieków w celu polepszenia ich pracy

6 mln. hrn.
Polityka ekologiczna
Rezultat:
Dokładne oczyszczanie ścieków 
Zmniejszenie obciążania miejskich oczyszczalni
Współpraca z miastem
Harmonijne stosunki ze społecznością
Otrzymanie własnego biogazu (70% zapotrzebowania)
Ekonomia środków 
Konkurencyjność 

Środowisko naturalne

„Firma Enzym” jest stałym uczestnikiem projektów, które mają na celu ochronę bezpieczeństwa ekologicznego i zmniejszenie wpływu działalności człowieka na stan środowiska naturalnego. Dbamy o czystość środowiska  wprowadzając nowe przedsięwzięcia w zakresie zachowania zasobów naturalnych oraz ich oszczędnego wykorzystania w celach produkcyjnych. 

Ekologizacja produkcji oraz technologii tworzenia naszych produktów jest dla „Firmy Enzym” rzeczą priorytetową. Uważamy, że każde progresywne przedsiębiorstwo  ma świadomość jaki wpływ produkcja ma na środowisko naturalne i czuje się odpowiedzialne za przyszłość sytuacji ekologicznej regionu. Ważnym obiektem strategicznym są lokalne oczyszczalnie ścieków, które zapewniają głębokie biologiczne oczyszczanie ścieków.

Charakterystyki
  • Nowoczesne oczyszczalnie ścieków „Firmy Enzym” są jedynymi takimi we Lwowie i regionie
  • Pracują stabilnie przez całą dobę 365 dni w roku
  • Biologiczne metody oczyszczania ścieków zgodnie z CZOŁOWYMI technologiami światowymi

Dzięki beztlenowym metodom oczyszczania ścieków tworzy się biogaz, który jest alternatywą gazu ziemnego i pokrywa około 70% energetycznego zapotrzebowania przedsiębiorstwa. Wspomniane wyżej oczyszczalnie są unikatowe dla Ukrainy Zachodniej i służą przykładem dla wielu ukraińskich przedsiębiorstw. 

Jednym z najbardziej skutecznych ekologicznych rozwiązań „Firmy Enzym” jest instalacja rekuperatorów energii termicznej, które zapewniają powtórne zastosowanie wykorzystanej energii. Rekuperatory ciepła zmniejszają ciągłą potrzebę wytwarzania dużej ilości energii do celów produkcyjnych, co powoduje redukcję emisji do atmosfery. 

Nasza firma systematycznie przechodzi na stosowanie energooszczędnych lamp LED we wszystkich pomieszczeniach, aktywnie wspiera kampanię segregacji śmieci na makulaturę, plastik, szkło oraz odpady komunalne, a także zorganizowała w ramach przedsiębiorstwa zbiórkę baterii w celu ich racjonalnego wysokotechnologicznego przetwarzania.

Problem ochrony oraz bezpieczeństwa ekologicznego z roku na rok staje się coraz bardziej aktualny. Martwi on też nasze przedsiębiorstwo. Oszczędne wykorzystanie zasobów naturalnych dziś ustępuje polityce całkowitej rezygnacji z korzystania z bogactwa naturalnego do celów produkcyjnych. W ramach realizacji przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego wykorzystujemy najnowocześniejsze wyposażenie oraz technologie. Jesteśmy stałymi uczestnikami międzynarodowych konferencji, na których dzielimy się wiedzą w dziedzinie bezpieczeństwa ekologicznego z wieloma firmami. Stale współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami propagującymi zachowanie oraz ochronę środowiska naturalnego, co pozwala na zdobywanie bezcennych doświadczeń i zastosowanie pozyskanej wiedzy w praktyce.   

SCHEMAT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „FIRMY ENZYM”

Za osiągniecia w zakresie ekologii oraz innowacyjne podejście firma zwyciężyła w nominacji „Zielone miasto: Lwów ekologiczny” w konkursie „Oblicze miasta” organizowanym przez Urząd miasta Lwowa oraz Lwowską Izbę-Przemysłowo Handlową.

OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW „FIRMY ENZYM”

W roku 2004 firma rozpoczęła realizację wysokotechnologicznego ekologicznego projektu oczyszczania ścieków zgodnie z nowoczesnymi światowymi normami. Inwestycje w ten projekt wynosiły ponad 5 milionów euro.

W wyniku biologicznego oczyszczania ścieków tworzą się surowce do produkcji nawozów organiczno-mineralnych oraz alternatywne w stosunku do gazu ziemnego źródło energii – biogaz (metan), który będzie wykorzystywany w celu zapewnienia dla przedsiębiorstwa energii cieplnej.

Inwestycje w projekt
2004 Współczesne oczyszczalnie ścieków
2013 0,5 mln. euro
2015 - 2016 рр 2,5 mln. euro
2017 1,5 mln. euro